ZABEZPIECZ
PRZYSZŁOŚĆ BLISKICH

Ubezpieczenia indywidualne na życie Toruń

Często posiadając polisę na życie okazuje się, że kwoty, które powinny zabezpieczyć to co jest najcenniejsze – czyli Nasze życie i zdrowie – są ”ustalone” automatycznie. Nie są oparte o rzeczywiste potrzeby ubezpieczonego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie została przeprowadzona profesjonalna analiza potrzeb Klienta.

Aby suma ubezpieczenia miała sens, powinna być wyliczona indywidualnie. Na konkretną kwotę składa się kilka elementów, m.in. od dochodów ubezpieczonego, posiadanego majątku, wielkości rodziny i jej wydatków, kwoty zaciągniętych kredytów.

Dochody ubezpieczone odgrywają ogromną rolę. To na ich podstawie ustalamy ryzyko finansowe oraz zdolność Klienta. W tym obszarze warto przyjrzeć się rozkładowi zarobków i określenie czy występuje główny żywiciel rodziny.

Wymieniony wyżej majątek to jedno z zabezpieczeń finansowych w razie zdarzenia ubezpieczeniowego (np.: nowotworu, udaru czy zawału). Wartość, która jest poduszką finansową gdy Nasze finanse zostają zachwiane.

Oczywiście nie możemy pominąć wydatków całej Naszej rodziny. W końcu bezpieczeństwo rodziny jest najważniejsze.

Kolejną niezwykle istotną składową są zaciągnięte zobowiązania (np.: kredyt hipoteczny na dom bądź mieszkanie). Wysokość całkowita kredytu powinna być uwzględniona w całej analizie.

Zatem czy Twoja polisa w pełni zaspokaja Twoje potrzeby? Czy kwota, na którą jesteś ubezpieczony odpowiada wysokości Twoich zobowiązań i standardom życiowym?

Jestem Doradcą Ubezpieczeniowym największej firmy ubezpieczeniowej w Polsce. Specjalizuje się w ubezpieczeniach indywidualnych na życie.

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

zapraszam do kontaktu

Możliwość zawarcia umowy online!

E-MAIL

norbert.trzaskala@gmail.com

TELEFON

+48 794 791 380

ADRES

Okólna 146/34 Toruń

UBZPIECZENIA TORUŃ

TEL. 794 791 380