ZABEZPIECZ SWOICH PRACOWNIKÓW

Ubezpieczenia grupowe Toruń

Ubezpieczeni grupowe ma wiele zalet dla pracodawcy. Składka w takim ubezpieczeniu jest uśredniona. Jeżeli w zakładzie jest wielu młodych pracowników, a kilku starszych, to średnia wieku jest niska, co za tym idzie składka również nie będzie wysoka.

To korzystne finansowo rozwiązanie. Można śmiało powiedzieć, że nie da się kupić takiego samego ubezpieczenia indywidualnego, w takiej samej cenie, jak polisa grupowa. Korzysta na tym sam pracodawca, który może przystąpić do ubezpieczenia.

Jeżeli ubezpieczenie jest korzystne to za pewne pracownik chętniej pozostanie w danym zakładzie pracy, niż gdyby tego ubezpieczenia tam nie było.Polisa ubezpieczeniowa to atrakcyjny benefit, który stanowi element negocjacyjny podczas rekrutacji. 

A skoro mowa o pieniądzach… Składkę za polisę możemy opłacać na kilka sposobów:

  • w całości przez pracodawcę,
  • częściowo przez pracodawcę i przez pracownika,
  • przez pracownika.

Składkę, która odprowadza pracodawca oraz w systemie łączonym część, która leży po jego stronie może być wliczona do kosztów uzyskania przychodu.

W ten sposób zmniejsza podstawę opodatkowania, a w efekcie powoduje, że można zapłacić niższy podatek. Jest to więc inwestycja w pracowników, a nie najzwyklejszy wydatek firmowy.

Co więcej, ubezpieczenie pracownicze zwalnia pracodawcę z konieczności wypłacania odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika.

W tym momencie również istnieje połączenie ubezpieczenia grupowego z opieką medyczną. Zapraszam do kontaktu!

zapraszam do kontaktu

Możliwość zawarcia umowy online!

E-MAIL

norbert.trzaskala@gmail.com

TELEFON

+48 794 791 380

ADRES

Okólna 146/34 Toruń

UBZPIECZENIA TORUŃ

TEL. 794 791 380